Equip humà

Suport Enginyers Consultors S.A. per desenvolupar la seva activitat disposa d'un ampli equip de col·laboradors especialitzats en els diferents serveis que ofereix i que requereixen un alt nivell de preparació i experiència.

Equip humà
  • Enginyers Civils.
  • Arquitectes.
  • Llicenciats en Enginyeria Civil.
  • Enginyers Tècnics d'Obres Publiques.
  • Tècnics superiors d'Obra Publica i Construcció.
  • Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals.
  • Enginyers Tècnics en Topografia.
  • Enginyers Industrials.
  • Delineants projectistes.
  • Personal especialitzat en administració i gestió.
Perfils de professionals

A la seva seu, ubicada a la zona de major activitat de gestió del país, disposa dels espais adequats per a un desenvolupament eficient i proactiu de la seva activitat i també de sales de reunió per atendre els seus clients i col·laboradors externs.

Sales de reunió