Presentació

Suport Enginyers L'empresa

SUPORT, Enginyers Consultors S.A.
fou creat l'any 1.987.

La seva activitat professional principal
ha estat l'enginyeria civil i l'edificació.

Durant aquests anys, el despatx ha realitzat nombrosos projectes i direccions d'obra, així com estudis, informes, dictàmens, peritatges, etc.

Oficines de l'empresa

Suport Enginyers Clients

Els principals clients de SUPORT Enginyers Consultors S.A., han estat i són les Administracions Públiques d'Andorra, Govern d'Andorra, Comuns, FEDA, SOM Telecom, etc.

El despatx també ha desenvolupat activitats per a promotors privats, tant pel que fa a la planificació i urbanització, com a l'edificació.

Pont de Madrid

Suport Enginyers Nous serveis

Recentment el despatx ha iniciat una nova activitat, la relativa
a estudis d'allaus i projectes de proteccions, disposant d'especialistes en el tema.

Obra CG2 - La Bartra