HIDRÀULICA CANILLO

Estudis i projectes d'obra civil

El Govern, va adjudicar l’estudi de la problemàtica d’inundacions al nucli de CANILLO, al despatx d’enginyeria SUPORT, E.C, S.A, al desembre del passat 2014.

L’objecte del present estudi, es l’anàlisi de la problemàtica de inundacions a la zona del nucli de Canillo, i la definició de les mesures a adoptar per a resoldre-les ò minimitzar els seus efectes.

La zona objecte d’estudi s’emplaça concretament al tram de riu Valira d’Orient adjacent al nucli de Canillo , entre el Pont d’Aina i la Rotonda de la CG2 a la zona de la Sella. L’estudi també contempla l’emplaçament adjacent a tot el tram de riu de Montaup el qual te una incidència en el nucli urbà de Canillo. Les coordenades Lambert III de la zona de estudi (punt inicial / punt final) són: x=538442,086; y=26786,058 // x=537042,026.;Y=25885,009.

Aquest es redacta a fi de identificar i quantificar les causes que comporten la problemàtica existent al nucli de Canillo, des de l’anàlisi dels rius Valira d’Orient i Montaup. Com a punt complementari de l’estudi, s’introduirà un anàlisi dels fenòmens de corrents d’Arrossegalls ocasionats en l’entorn fluvial del Riu de Montaup per tal d’avaluar-ne i estudiar-ne la possible afectació al nucli de Canillo.