PASSAREL·LA P. POBLE - C DE LA VALL

Estudis i projectes d'obra civil

Es tracta d’una passarel·la metàl·lica d’ús exclusiu per vianants d’una llargada total de 29,5m. Aquesta connectarà la Plaça del Poble ubicada damunt de la coberta de l’edifici administratiu de Govern que és d’us públic, amb el carrer de la Vall a través del nou edifici del Consell General d’Andorra.

Aquesta passarel·la recolzarà als dos edificis pels seus extrems i majoritàriament sobre una pila inclinada, fonamentada al peu del talús rocós existent i a la meitat de la passarel·la aproximadament. Per assolir la trajectòria entre els dos edificis, el tauler es conforma d’un tram recte de 11,8m de llargada, un tram corbat de radi 14 de 15,68m de llargada i un darrer tram recte de 2.02m de llargada.