Informes, peritatges i taxacions


Dictàmens relatius als diversos aspectes legals relacionats amb tots els àmbits de l'activitat constructiva


Informes

 • Anàlisi d’ofertes per adjudicació obres.
 • Seguiment periòdic d’obres. Cost i termini.
 • Anàlisi problemàtiques sobrevingudes.
 • Seguiment de seguretat i salut d’obres.
 • Seguiment mediambiental d’obres.
 • Altres.

Peritatges

 • Avaluació de danys estructurals diversos.
 • Avaluació de riscos.
 • Avaluació de retards, justificació, etc.
 • Avaluació de danys i perjudicis diversos.
 • Altres avaluacions.

Taxacions

 • Valoració de terrenys, immobles, etc.
 • Valoració d’obres executades, en curs, etc.
 • Valoració de danys en immobles, en obres diverses, etc.
 • Altres valoracions.