Acreditacions

A mitjans de l'any 2011, SUPORT, Enginyers Consultors S.A. va decidir fer un pas endavant estratègic, millorant en aspectes tant transcendents com són l'eficiència i l'organització interna, decisius en l'actualitat però sobretot en un futur no massa llunyà, on la competència nacional s'incrementarà i on caldrà explorar nous mercats tant nacionals com internacionals.

Així doncs, amb l'ànim de seguir millorant, es va apostar per iniciar un procés per tal d'implantar un sistema de gestió que integrés tant la qualitat, com els aspectes ambientals i la seguretat.

Sota aquestes premisses i amb la contractació dels serveis d'un auditor intern es va anar implantant un sistema de gestió adaptat a les característiques de SUPORT, i es va preparar així l'empresa per, a finals del primer trimestre del 2012, fer front a una auditoria externa a càrrec d'una empresa certificadora de reconegut prestigi internacional.

Superada aquesta auditoria, SUPORT E.C.S.A, va obtenir els certificats ISO 9001:2008, ISO 14001:20004 i OHSAS 18001:2007. Així doncs, des del mes d'abril del 2012, SUPORT Enginyers Consultors S.A és una empresa certificada en qualitat, medi ambient i seguretat. Des d'aleshores fins a l'actualitat, l'empresa ha superat encara una altra auditoria externa de seguiment del SIG, el passat mes d'abril del 2013.


Veure el document complert