PLA DE MOBILITAT DE LA VALL CENTRAL

Estudis i projectes d'obra civil

El present Pla de la Mobilitat de la Vall Central defineix les actuacions que es recomana dur a terme a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per gestionar la xarxa viària de forma òptima, millorar-ne l’eficàcia i la multimodalitat, i adaptar l’entorn físic actual per crear un espai viari on convisquin de forma equilibrada vehicles (tant privats com de transport públic), bicicletes i vianants.

Aquest Pla de Mobilitat s’ha redactat amb l’objectiu de ser mediambientalment sostenible; reduir el consum de combustibles fòssils, les emissions de CO2, el nivell de sorolls i a la vegada donar resposta a les necessitats futures de la mobilitat, millorant la qualitat de vida de les persones. Pretén ser un document estratègic en el qual s’estableixin les línies d’actuació en matèria de mobilitat i transport en la Vall Central on resideix gairebé el 50% de la població del país. Els objectius s’han treballat de manera que s’han prioritzat els modes de transport més sostenibles, buscant sempre una complementació entre uns i altres, però accentuant els que asseguren una mobilitat dins de patrons més eficients i racionals.