PASSEIG AL MARGE DEL RIU VALIRA

DES DEL CASC URBÀ DE ST. JULIA DE LÒRIA FINS LA FRONTERA DEL RIU RUNER

Estudis i projectes d'obra civil

OBJECTIUS

El Comú de St. Julià de Lòria, vol dur a terme l’execució d’un passeig de vianants al marge esquerre del riu Gran Valira, al tram comprés entre el nucli de St. Julià i la zona de la frontera espanyola, amb el doble objectiu de disposar d’una accés a fàcil a la llera del riu per tal de desenvolupar activitats relacionades amb el curs fluvial i també de prolongar el passeig de vianants existent al marge esquerre del riu, des de la zona de l’edifici comunal del Molí fins la del pont de Fontaneda.

Tenint en compte que pel marge esquerre del riu hi discorre el col·lector general d’aigües residuals, que ja requereix l’existència d’una servitud pel seu manteniment, es tracta d’ampliar lleugerament l la plataforma existent i consolidar-la per tal de destinar-la lo a passeig de vianants i d’apropament al medi fluvial per a poder gaudir de les activitats de natura que el Comú te intenció de desenvolupar-hi.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L’inici de l’actuació definida al projecte es la zona del pont de Fontaneda, en curs d’ordenació i millora amb els treballs d’ampliació que el Govern hi està portant a terme.

El passeig discorre sempre pel marge esquerre del riu, tot seguin tel traçat del col·lector general d’aigües residuals (que arriba a la EDAR Sud), tot continuant pel marge esquerre fins arribar al terreny particular existent entre la carretera i el riu al costat de la rotonda de gir existent a la zona duanera.

La llargada total del passeig definit es de 3.320 ml.

El projecte contempla el condicionament i la consolidació de l’esplanada, mitjançant l’anivellament transversal del terreny i el reforçament i fixació de l’escullera existent al marge del riu, com a protecció del col·lector.