Direccions d'obra


Verificació, supervisió i control de tots els aspectes tècnics, econòmics i legals, relacionats a l'execució de l'obra.