REMODELACIÓ DE LA CG1 A LA ZONA DE L'AVINGUDA FRANCESC CAIRAT

NOU PONT A L'ALÇADA DEL C/ ISIDRE VALLS

Estudis i projectes d'obra civil

El “Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries” d’Andorra preveu l’execució del tram inferior de la Desviació de Sant Julià a la zona de l’antic càmping Huguet.

Aquest tram es connecta amb l’avinguda Francesc Cairat en dos punts: A la part inferior a través del nou enllaç a l’alçada del pont de Fontaneda (definit en un projecte anterior) i a la part superior mitjançant el nou enllaç a l’alçada del C/ Isidre Valls.

El present projecte defineix la construcció d’un nou pont a l’avinguda Francesc Cairat que constitueix aquest segon enllaç a l’alçada del C/ Isidre Valls per accedir al darrer tram de la Desviació de Sant Julià. El projecte també incorpora la remodelació necessària de l’avinguda Francesc Cairat derivada de la connexió amb la Desviació de Sant Julià.